نشانی ما

hivillakish@gmail.com

پست الکترونیک

hivillakish@gmail.com

تلفن های تماس

09116300300 - 09172900072 - 09124800271

تماس با ما


   

تلفن  : 09116300300

 

   

رزرواسیون :     09172900072- 0911630030

 

   

 مدیریت :  09172800072- 09124800271

 

   

فکس : -076

 

   

رزرو بلیط  :      09116300300 

   

مدیرعامل :  09122481686